WYSTAWA/ SZTUKA I DESIGN


wydawnictwo: katalog, plakaty i zaproszenia
wystawa: kurator Przemysław Suliga
artyści związani z UJK Kielce Wydział Sztuki 

ARTIFICIALIFE ART
FRAMING REALITY
@SULIGA_PRZEMEK
WWW.SULIGAPRZEMEK.COM

SULIGA PRZEMEK ®