Projekt muralu "Smolna 15"

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy
ze względu na Religię lub Wyznanie

na ulicy Smolnej 15 powstał mural, który jest odpowiedzią sztuki na zagadnienia społeczne związane z oprawcą i ofiarą, w tym przypadku częścią moich badań artystycznych skupiających się nad zagadnieniem populacyjnym organizmów. Moja twórczość powstaje za pomocą symulatora Artificial life,
który odwzorowuje w uproszczonym modelu życia założenia populacyjne organizmów.
W tym przypadku zagadnienia związane
z relacją oprawcy i ofiary. 

Moja twórczość w pewnym sensie wpisuje się w kontekst rezolucji ONZ i jej głównych założeń, lecz celem projektu nie jest podkreślanie przynależności
do grup/ kultur czy wyznań, a głównym założeniem projektu jest znalezienie podstawy do zatrzymania się w problemie
i zwrócenie uwagi na fakt przemocowy,
w którym występuje oprawca i ofiara.