Projekt muralu "Smolna 15"

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy
ze względu na Religię lub Wyznanie

na ulicy Smolnej 15 powstał mural, który jest odpowiedzią sztuki na zagadnienia społeczne związane z oprawcą i ofiarą, w tym przypadku częścią moich badań artystycznych skupiających się nad zagadnieniem populacyjnym organizmów. Moja twórczość powstaje za pomocą symulatora Artificial life,
który odwzorowuje w uproszczonym modelu życia założenia populacyjne organizmów.
W tym przypadku zagadnienia związane
z relacją oprawcy i ofiary. 

Moja twórczość w pewnym sensie wpisuje się w kontekst rezolucji ONZ i jej głównych założeń, lecz celem projektu nie jest podkreślanie przynależności
do grup/ kultur czy wyznań, a głównym założeniem projektu jest znalezienie podstawy do zatrzymania się w problemie
i zwrócenie uwagi na fakt przemocowy,
w którym występuje oprawca i ofiara.

 

22.08.2023
Finisaż projektu i data Rezolucji ONZ

Ważną kwestią jest połączenie mojej twórczości z datą wydarzenia jako wspólną ideą. Planowana data finisażu projektu to 22.08.2023, 
podczas tego dnia będziemy mieli okazję spotkać się i w przestrzeni muralu i podsumować projekt. Ten dzień jest też dniem przypadającym
na „Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie”. 

Patronat Honorowy

mecenas projektu i wydarzenia/ partner strategiczny projektu

partnerzy/ sponsorzy projektu

patronat merytoryczny projektu