SULIGA PRZEMEK  PhD VISUAL ARTIST

Przemysław Suliga to artysta zajmujący się sztuką wizualną. W swojej twórczości posługuje się językiem geometrii i koncepcji Artificial Life,
czyli kierunku badań skupionego na poznaniu istoty życia. Prace Przemysława Suligi powstają za pomocą generatorów funkcji życia, które są prostymi automatami komórkowymi, odzwierciedlającymi zbiorowe zachowania różnych organizmów. Wiąże się to z ideą posthumanistyczną i szeroko pojętą sztuczną inteligencją.

Przemysław Suliga łączy w pracach obserwacje i badania grupowych zachowań organizmów z naciskiem na oprawcę i ofiarę, które w jego oczach
są wynikiem obserwacji świata rzeczywistego, w którym to każdy z nas wciela się w rolę oprawcy lub ofiary na co dzień.
Takie myślenie skłania do refleksji i pogłębionych przemyśleń nad relacjami społecznymi. Inspirując się symulatorem przedstawiającym populację
oprawcy i ofiary jako artysta bada to środowisko w sposób intuicyjny, tym samym upowszechniając popkulturowe narzędzie do badania natury człowieka w sposób symboliczny.

Twórczość Przemysława Suliga ma wymiar sztuki konkretu z mocnym charakterystycznym akcentem dla nurtu Geometrii Dyskursywnej
czyli międzynarodowej grupy artystycznej. Prace prezentuje na różnych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych i znajdują się w zbiorach
kolekcjonerskich i muzealnych.

Przemysław Suliga to absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Sztuki (2009),
na tej uczelni uzyskał również stopień doktorski w dziedzinie sztuki piękne (2015)

Wybrane wystawy indywidualne:

2023 – “Kadrowanie rzeczywistości w Artificial Life” – UPH w Siedlcach. Galeria A

2022 – “Kadrowanie rzeczywistości w Artificial Life” – Sheraton Hotel Sopot. Salonu Biznesu Towarzystw Biznesowych.
2021 – “Kadrowanie rzeczywistości w Artificial Life” – C I C Warszawa. Salonu Biznesu Towarzystw Biznesowych.
2020
– “Artificial Life – Obrazowanie rzeczywistości” – Galeria Tycjan w Kielcach.
2019 – “Artificial Life – Obrazowanie rzeczywistości” – Galeria StylArt Zameczek w Kielcach.
2018 – “Artificial Life – Obrazowanie rzeczywistości” – Galeria Strefa Inspiracji w Gdańsku.
2017 – “Artificial Life – Obrazowanie rzeczywistości” – Galeria Mistrzów w Kieleckim Plastyku.
2016 – “Artificial Life – Obrazowanie rzeczywistości” – Galeria Filharmonii Świętokrzystkiej w Kielcach.
2016 – “Artificial Life – Obrazowanie rzeczywistości” – Galeria Szeroko Otwarta w Gdańsku.
2015 – “Adsorpcja/Synchronia/Struktura” Obrona publiczna pracy doktorskiej – Galeria XS w Kielcach.
2014 – “Synchronia/Struktura” – Galeria Muzeum Historii Kielc.
2012 – “Symulacja/Struktura/Życie” – Galeria w Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach.
2010 – „CK2010” – Autorski projekt – działania artystyczne w przestrzeni miejskiej Kielc.

Wybrane wystawy zbiorowe:

2022 – Discursive Geometry & More. Częstochowa/ salon sprzedaży Goldenmark.
2022 – Discursive Geometry & More. Warszawa/ salon sprzedaży Goldenmark.
2021 
– Salon zimowy w Goldenmark. Warszawa/ Katowice salon sprzedaży Goldenmark.
2021
– COVIMETRY (edition #2), Ely Center of Contemporary Art,  New Haven, CT, United States (online)
2020 – COVIMETRY (edition #1), BWA Gallery, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland 
2020 – Arts et mathématiques – Uniwersytet Matematyczny de Caen w Normandii.
2019 – ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA – Uniwersytet Complutense w Madrycie.
2019 – Interdiscursive Non Objective 03 – Galeria XS w Kielcach.
2019 – GÉOMÉTRIE DISCURSIVE édition parisienne – Galeria Abstract Project w Paryżu.
2019 – Interdiscursive Non Objective 02 – Galeria Uniwersytecka w Cieszynie.
2019 – Interdiscursive Non Objective 01 – Galeria Działań w Warszawie.
2019 – Konkretne Leto – Europejski Festival Sztuki Geometrycznej – Galeria Umelka w Bratislavie.
2018 – Discursive Geometry – Concrete/ Discursive/ Algorithm – Galeria EL w Elblągu.
2018 – Concrete/ Discursive/ Complexity – Galeria XS w Kielcach.
2018 – Discursive Geometry – Concrete/ Discursive/ Algorithm – Galeria Uniwersytecka w Cieszynie.
2017 – 7th Discursive Geometry – Galeria XS w Kielcach.
2017 – Discursive Geometry – GRID – Galeria Uniwersytecka w Cieszynie.
2016 – Geometria ekranu – Geometria obrazu – Galeria EL w Elblągu.
2016 – Geometria ekranu – Geometria obrazu – Galeria XS w Kielcach.
2015 – “Discursive Geometry” – Galeria XS w Kielcach.
2014 – „Obrazowanie fragmentów rzeczywistości” – Galeria Miejska w Rzeszowie.
2013 – “KONKRET/DYSKURS”, Europejska Galeria Sztuki – Millenium HALL w Rzeszowie.
2010 – „Kielecki Mix” – Galeria Pentagon w Radomiu.
2010 – „CK2010” – działania artystyczne w przestrzeni miejskiej Kielc.
2009 – project – “Esperanto”. Międzynarodowe warsztaty artystyczne w Wilnie.
2009 – project “Paper/Shadow/Light” – Międzynarodowe warsztaty artystyczne w Niemczech.

sympozja/ konferencje:

2017 – “Concrete.Discursive.Complexity ” III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna.
2016 – “Geometria w Dyskursie – Dyskurs w Geometrii” II Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna